Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

monaem
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessinhead messinhead

June 20 2015

monaem
Reposted frombluuu bluuu viadarzyk darzyk

June 19 2015

monaem
Play fullscreen
cudeńko
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers
monaem
7801 bdba
ech.

June 02 2015

7564 0d91 500
Reposted fromclitoris clitoris viaucieknijmi ucieknijmi

May 14 2015

monaem
Mieszkam sam, palę w łóżku, któregoś dnia spłonę.
— M. Świetlicki

May 07 2015

monaem
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
monaem
5301 c6e4
Reposted fromfilmowy filmowy viakyte kyte

May 06 2015

monaem

Podium - Jerzy Jakub Wieczorek

mnie nie zobaczysz na scenie 
tym bardziej na podium 
nie piszę by zwyciężać

owszem lubię grać na nerwach 
osobom inteligentnym 
mającym dystans do siebie

i nic nie poradzę że wolę 
być najgorszym z najlepszych 
niż najlepszym z najgorszych

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
monaem
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viamentalstate mentalstate
6490 32a7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamentalstate mentalstate

May 05 2015

monaem
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viapurplecornflowers purplecornflowers
monaem
6947 038e 500
monaem
techniques
Reposted fromcube cube viapurplecornflowers purplecornflowers

April 29 2015

monaem
1180 5078 500
Reposted fromponczus ponczus viapoezja poezja

April 24 2015

monaem
9725 c14b 500
Reposted fromkaraibski karaibski viamoonlightdrive moonlightdrive

April 23 2015

monaem
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viamoonlightdrive moonlightdrive
monaem
Książka powinna w duszy czytelnika wywoływać obrażenia.
— Emil Cioran
1219 ba33
Reposted fromkimik kimik viamentalstate mentalstate
monaem
Po przekroczeniu pewnej granicy nie ma już powrotu.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl