Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

monaem
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead

July 09 2015

monaem

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viamoonlightdrive moonlightdrive
monaem
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viamessinhead messinhead

July 08 2015

monaem

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viamessinhead messinhead
monaem
1807 bbae
Reposted fromwhateva whateva vialobuss lobuss
monaem
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vialobuss lobuss

July 07 2015

monaem
2770 d87c 500
przyjaciel wie.

July 06 2015

monaem
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamessinhead messinhead

July 03 2015

monaem
5102 90e8 500
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapoezja poezja
monaem
5879 cc88
Reposted fromMoreau Moreau viaucieknijmi ucieknijmi
monaem
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaucieknijmi ucieknijmi

June 29 2015

monaem
4931 31d3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamentalstate mentalstate

June 24 2015

monaem
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaucieknijmi ucieknijmi
monaem
8245 703b 500
a miała zabrać mnie na drugi brzeg...
Reposted fromhoseanna hoseanna viapraesens praesens
0525 9f9e 500
Reposted frombackground background viaunco unco
monaem
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarszczowa barszczowa viaunco unco

June 23 2015

monaem
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viapijanapowietrzem pijanapowietrzem
monaem
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl